CAPTURA DE CO2 DAS MASAS BOSCOSAS XESTIONADAS.

Organización Galega de Comunidades de Montes, foi a única organización que criticou publicamente a aplicación en Galiza do decreto promulgado polo Ministerio de Transición Ecoloxica e Reto Democrático  intitulado “Rexistro de pegada de carbono,compensación e proxetos de absorción de carbono”.

A crítica viña motivada porque a aplicación de esta decreto en Galiza era negativo xa que, as únicas masas boscosas que capturarian CO , e xa que logo compensados os titulares ,eran as masas boscosas plantadas logo de un lume ou producto da forestación das terras agrarias.

E decir, en Galiza a aplicación do decreto  de Rexistro de pegada de caorbono, compensación  e proxectos de absorción de carbono significan fomento da industria do lume  e a eliminación de superficie útil agraria nun pais no que esta superficie non só é cativa, senon que ademais disminue ano a ano .

Ante esta situación, a ORGACCMM demandou diante do Parlamento Galego, do Ministerio de Transición Ecolóxica e da Oficina europea contra o cambio climático que as masas boscoas xestiónadas tamén foran consideradas capturadores do CO2.

No Parlamento Galego o Partido Popular rexeitou toda as iniciativas presentadas referente a esta cuestión e o Ministerio de Transición Ecolóxica nin contestou. Quen si deu resposta aceptando as demandas da ORGACCMM e acordando instar ao goberno central a considerar como capturadores do C02 , foi a Oficina Europea contra o cambio climático.

Dias atrás o grupo parlamentar o Partido Popular presentou unha iniciativa para  reclamar do Ministerio de Transición Ecolóxica que cumpla co recomendación da Unión Europea e faga un cambio de criterio modificando o decreto que regula o Rexistro de pegada de carbono, compensación e proxetos de absorción de dioxido de carbono para primar como superficies secuestradoras de carbono tamén aquelas derivadas dunha xestión forestal.

E acaido que os grupos políticos fagan súas as reivindicación das organizacions sectoriais. O que non é correcto e que se leve adiante unha apropiación indebida das demandas das organizacións sectoriais, sen alomenos citar a fonte  como fixo o Partido Popular nesta cuestión.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *