Os lumes do desleixo arrasan o territorio

 • A Organización Galega de Comunidades de Montes denuncia que este ano a Consellería de Medio Rural suprimiu a liña de axudas para prevención dos lumes forestais que viñanse sacando continuamente dende fai moitos anos.
 • A ORGACCMM xa alertara desta situación a primeiros de maio, conxuntamente con un grupo de bombeiros/as forestais, e  da precariedade das brigadas de bombeiros forestais que séguense a contratar por só un período de seis meses, totalmente insuficiente. 

Segundo a Organización Galega de Comunidades de Montes (ORGACCMM) o combate máis eficaz contra os lumes forestais consiste en  eliminar as causas estruturais que o provocan. Entre estas causas estruturais, a ORGACCMM destaca o modelo de monte forestalista que impide que os propietarios dos montes sexan protagonistas da posta en valor da súas terras,

A ORGACCMM sinala que a Consellería do Medio Rural camiña no senso contrario e no canto de tentar de eliminar as causas estruturais dos lumes de territorio, adopta medidas que profundizan máis nelas. Subliñan que boa proba disto é a eliminación das axudas para acadar un monte multifuncional ou a súa pretensión de modificar a lei de montes veciñais para proceder a súa privatización.

As causas estruturais que provocan os lumes do territorio deben que ser remediadas a medio prazo e mentres é preciso dispor todo ano das brigadas de prevención e extición de lumes para poder levar adiante unha política de prevención consistente en traballos de silvicultura, rotura da continuidade das masas boscosas, limpeza de cortalumes, puntos de auga, etc…

Poren, a Consellería do Medio Rural non adopta medidas decididas na política de prevención de lumes e segue a contratar as brigadas de bombeiros forestais por só un período de seis meses e eliminou a liña de axudas para prevención dos lumes forestais que viñanse sacando continuamente dende fai moitos anos.

“Os devastadores lumes que está padecendo Galiza nestes intres: Courel, Valdeorras ou Serra do Invernadoiro son consecuencia da nefasta política de montes de Medio Rural. Ademais son incendios que van máis aló do forestal, son lumes do territorio qe están afectando ás vivendas e o modo de vida do rural” declara Xose Pereia, presidente da Organización Galega de Comunidades de Montes (ORGACCMM).

Denuncian as malas prácticas de Naturgy coa complicidade de Medio Rural

 • A Organización Galega de Comunidades de Montes (ORGACCMM) sinala a empresa Naturgy como responsable na problemática xurdida na xestión da biomasa forestal no tendido de liñas de alta e media tensión que atravesa o monte veciñal de comunidade de montes de Teis.

A ORGACCMM rexeita a actuación da Consellería de Medio Rural, quen ameazou a comunidade de montes de Teis con abrirlle un expedente sancionador ante unha denuncia da empresa Naturgy  que non se axusta a realidade, xa que non e certo que a comunidade de montes de Teis lle impedira o paso para que operarios de dita empresa xestionar a biomasa forestal baixo as liñas de alta tensión.

Sinalan que pola contra, nada di Medio Rural de abrir expedente sancionador  a Naturgy,  empresa responsable da xestión da biomasa forestal, por incumplir a vixente lei de prevencíon e defensa contra os lumes forestais.

“Naturgy  non comunicou a comunidade de montes de Teis a entrada no seu  monte para realizar os traballos. Non retirou nin triturou os restos da biomasa forestal deixando unha grande cantidade de combustibel no monte. Actúan como se o monte fora deles coa complacencia da Consellería de Medio Rural quen volve a amosar o desprezo hacia a veciñanza comuneira.” subliñan desde a Organización Galega de Comunidades de Montes.

Ademais a empresa responsabel da xestión da biomasa forestal eliminou unha vexetación de frondosas de idade madura que estaba prantexada como un corredor vexetal contra os lumes forestais. Unha plantación de frondosas que foi subvencionada pola propia Consellería do Medio Rural. Plantación de frondosas autóctonas que tamén tiña como obxetivo erradicar a acacia, especie invasora que está colonizando o monte galego.

A Organización Galega de Comunidades de montes (ORGACCMM) manifesta o seu apoio a comunidade de  montes de Teis e reclama á empresa Naturgy que respecte o monte veciñale no fagan unha interpretación retorcida e interesada da lei de prevención e defensa contra os lumes forestais.

“Na loita contra os lumes forestais, o interese xeral  deben estar por riba dos intereses e negocios particulares” recalcan desde a organización comuneira.

 

Á ATENCIÓN DAS COMUNIDADES DE MONTES DE MONTES VECIÑAIS COSTEIROS

 • Costas está procedendo a facer os deslindes das demarcacións marítimo terrestres aplicando  criterios uniformes e con total descoñocemento da realidade galega. Está incluíndo nestas demarcacións a moitos montes veciñais en man común. Está facendoo mesmo de xeito ilegal xa que a propia lei de costas di que as demarcacións marítimo terrestres son as superficies comprendidas entre a liña do mar e a liña marcada pola marea mais grande (a pleamar).

O que está facendo costas con estes deslindamentos é unha nova confiscación dos montes veciñais, xa que sitúandoos dentro destas demarcacións perden a titularidade veciñal para convetirse en titularidade do Estado .

A ORGACCMM entende que as comunidades de montes temos que parar este novo roubo dos montes veciñais . Para iso, o primeiro que debemos facer e enterarnos se o noso monte veciñal  está dentro da demarcación marítimo terrestre.

Para comprobalo podedes entrar nas seguinte páxinas sig.mapama.gob.es/dpmt/ , entrando no visor dominio público marítimo terrestre ou na páxina mapas.xunta.gal/visores/pba/

Logo da comprobación poñedevos en contacto coa ORGACCMM para que con datos reales poidamos iniciar evitar esta nova confiscación dos montes veciñais.

Chamamento á manifestación contra o actual modelo eólico

 • A Organización Galega de comunidades de montes fai un chamamento á participación na manifestación deste domingo 5 de xuño  que convoca a Cordenadora Eólicos Así Non ás 12 da mañán  en Compostela.
 • Demandan capacidade de decisión para as comunidades de montes para aceptar o rexeitar os proxectos eólicos plantexados nos seus montes veciñais.

O expolio que as eléctricas están perpretando no terrritorio galego, amparadas pola falta de planificación e ordenación do sector eólico, afecta gravemente ás comunidades de montes. O monte veciñal vese exposto ao extractivismo e mercantilización.

O Plano sectorial  eólico actual  implica de facto unha expropiación directa e recualificación dos montes veciñais en man común. A lei de fomento de implantación de iniciativas empresariais e a lei de simplificación administrativa consideran de utilidade pública o negocio privado das empresas enerxéticas en contra dos montes veciñais en man común.

O monte veciñal, polas súas carácteristicas de titularidade xermánica, ten compoñentes de ben común, ben social  e utilidade pública.  Para a ORGACCMM é imprescindible a derogación de estas dúas leis como primeiro paso para preservar o monte comunal.

A Organización Galega de Comunidades de Montes subliña que a enerxía eólica ten que ser considerada como un recurso do país polo que no seu ordenamento deben primar os intereses do pobo galego e nos os beneficios do oligopólio eléctrico. A instalación de parques eólicos debe favorecer á veciñanza da contorna socializando os beneficios. Ademais no ámbito galego, o camiño da soberania enerxética debe ir aparellado dun abaratamento do prezo da enerxia para os fogares.

“Reclamamos á administración galega que aposte decididamente polo autoconsumo apoiando ás comunidades enerxéticas locais fronte os sistemas de produción de distribución oligopolista” sinala Xosé Pereira, presidente da Organización Galega de Comunidades de Montes.

Desde a Organización Galega de Comunidades de Montes insisten en que o desenvolvemento da enerxía eólica en Galiza ten que ir acompañado da eliminación paulatina da enerxía xerada por combustibles fósiles. Recalcan que é necesario un ordenamento do territorio con zonas de exclusión e límites á acumulación de parques eólicos nunha mesma zona. Demandan capacidade de decisión para as comunidades de montes para aceptar o rexeitar os proxectos eólicos plantexados nos seus montes veciñais.

“Como ben indica o lema da manifestación convocada pola Cordenadora  Eólicos Así  Non,  hai outra alternativa ao modelo actual de despliegue das renovables. Só é necesario ter vontade política para desenvolver unha transición enerxética xusta, ecoloxicamente sustentabel e para o pobo” resantan desde a ORGACCMM.

100 comunidades de montes participan no VII Congreso galego da ORGACCMM

 • Os pasados día  21 e 22 de maio, na casa de Cultura ”Daniel Castelao “ do concello de Moaña, tivo lugar o VII Congreso Galego de comunidades de montes, no que participaron máis de 100 comunidades de montes de todo o país.

A principal conclusión do VII Congreso Galego de comunidades de montes foi o rexeitamento unánime á pretensión da Consellería do Medio Rural  de privatizar os montes veciñais en man común  eliminando  o carácter xermánico da titularidade  veciñal para convertilos en titularidades privadas e dando entrada como veciños/as comuneiros/as, a empresas que queran explotar o monte veciñal.

A veciñanza comuneira aprobou unha resolución contra este intento de privatización dos montes veciñais, rexeitando así esta estratexia do capitalismo mundial de apropiarse da terra comunal para expoliar todos os recursos que nela se dan.

“Ante esta situación, para parar o roubo do monte veciñal que pretende a consellería do medio rural, faise fundamental a recollida de sinaturas para que se tramita no Parlamento Galego a nosa ILP. Necesitamos unha lei de montes ao servizo da veciñanza comuneira e da sociedade galega no seu conxunto” apunta Xose Pereira, reelexido presidente da ORGACCMM.

No decurso do VII Congreso tamén se rindeu unha homaxe a aquelas persoas que formaron parte das diversas xuntas reitoras da Organización Galega de Comunidades de Montes. A homaxe consistiu na proxeción dun audiovisual con imaxes que dende a celebración do 1º Congreso e a constitución da Orgaccmm, ata a celebración do día da loita da veciñanza comuneira e a recente elaboración dunha unidade didactica sobre o monte veciñal. Lembrando, entre mentres, as manifestación contra o imposto sobre sociedades, as mobilizacións contra as falsas e inxustas débedas dos convenios e dos consorcios. Ademais entregouselle un diploma ás persoas homenaxadas recoñocendo o seu traballo o seu eforzo. Destacando que sen elas a Orgaccmm non sería tan ampla e forte.

Os representaes da veciñanza comuneira galega amosaron o recoñocemento á Comunidade de Montes de Tameiga pola preservación do seu monte veciñal. Unha defensa do ben común ante os intereses especulativos do presidente de Real Clube Celta de Vigo e a alcaldesa do concello de Mos, que pretenden roubarlle a veciñanza de Tameiga o seu monte omunal.

O VII Congreso Galego de comunidades de montes rematou coa elección da séptima xunta reitora da Orgaccmm. Dentro dunha senda continuista, levouse adiante unha profunda e positiva renovación, tanto dos membros da xunta como da súa estructura territorial.

Denuncian o desleixo de Medio Rural nas medidas preventivas contra o lume

A Organización Galega de Comunidades de Montes xunto con representantes dos bombeiros/as forestais denuncian o desleixo da Consellería de Medio Rural coa aplicación e desenvolvemento das medidas preventivas contra o lume.

Subliñan que o desleixo é evidente ante a carencia de axudas específicas para prevención e defensa contra os lumes forestais. Ao contrario que en anos precedentes, a Consellería do Medio Rural non proporcionou unha liña especifica de prevención e defensa contra os lumes forestais, na que ademais de reducir a biomasa forestal, se sufragaba unha medida imprescindible como a instalación puntos de abastecemento de auga.

As organizacións denuncian que a única liña de axudas que sacou esta consellería neste ano foi para accións silvicolas como rozas, clareados ou plantacións. Apuntan que “isto pódese comprobar doadamente, só hai que revisar o Diario Oficial de Galicia”.

Ao desleixo na aplicación de medidas preventivas únese a precariedade laboral dos bomebeiros forestais, quen levan tempo reclamando traballo continuo todo o ano e melloras nas súas precarias condicións laborais para acadar unha loita mais eficaz contra os lumes forestais.

Alertan que esta irresponsable relaxación da Consellería pode traer consecuencias catastróficas para os montes galegos e instan ao goberno galego a adoptar medidas inmediatas e corrixir a perigosa deriva.

Ademais o presidente da ORGACCMM reprochou ao conselleiro de Medio Rural  que este anunciara que a proposta de lei de montes veciñais era pública e accesible: “No portal  de transparencia da Xunta somentes hai unha declaración de intencións por parte do goberno galego. Non aparece ningunha lei co seu texto articulado”.

Presentan unha guía didáctica sobre o Monte Veciñal en Man Común

 • A Organización Galega de Comunidades de Montes (ORGACCMM) presenta unha guía didáctica titulada “As Terras Comunitarias de Galiza: o Monte Veciñal en Man Común” co fin de amosar o funcionamento das comunidades de montes á mocidade en idade escolar.
 • A guía foi elaborada polo Instituto Galego das Terras Comunitarias (INGATECO) por encargo da ORGACCMM e se distribuirá polos colexios e institutos galegos como libro guía para o profesorado e alumnado.
      DESCARGAR GUÍA DIDÁCTICA     

A guía didáctica titulada “As Terras Comunitarias de Galiza: o Monte Veciñal en Man Común” presentada pola ORGACCMM ten como obxectivo principal que o alumnado de ESO e Bacharelato coñezan, comprendan e avalíen a importancia da propiedade colectiva que representan os Montes Veciñais en Man Común.

Mediante esta guía elaborada polo Instituto Galego das Terras Comunitarias se pretende recoñecer os valores que representan e dar a coñecer o traballo e a xestión comunitaria da terra baseada no funcionamento democrático e asembleario das comunidades de montes. 

A ORGACCMM pretende que, a través deste texto educativo, a sociedade galega teña constancia da importancia das terras comunitarias na historia de Galiza. A súa condición de propiedade comunal e a súa xestión asamblearia converte os montes veciñais nun referente para construir unha sociedade máis solidaria e cooperativa.

DESCARGAR LIBRO  ACTIVIDADES

O futuro dunha sociedade xusta debería de construírse entre outras cuestións importantes, fomentando nas persoas valores como a solidariedade, actitudes cooperativas, compartir espazos en común, aproveitando que aínda temos na memoria, no legado e na actualidade, formas de traballo colectivo que se manteñen dende o pasado e que non deberíamos esquecer, adaptando as formas as necesidades do presente e futuro, sendo en moitos casos unha sinal de identidade, polo que deberíamos respectalo como parte do noso patrimonio social e cultural.

O Monte Veciñal en Man Común é un referente do traballo comunitario, da nosa historia pasada, que se mantén vivo, formando parte do presente da sociedade galega, certo é, que moi pouco ou nada difundido, polo que sería importante comprometer o seu coñecemento e defensa, para que as actuais e novas xeracións asuman unha herdanza que foi transmitida de nais e pais a fillos e fillas o longo dos séculos, moi ligada a sociedade rural pero que tivo, ten e terá, unha grande incidencia na poboación urbana e na súa calidade de vida.

O Monte Veciñal en Man Común-MVMC, é un sinal de identidade que temos os galegos e as galegas. Nin é unha titularidade pública, nin é privada, é de natureza veciñal, colectiva, comunitaria. É da veciñanza dun lugar, aldea ou parroquia a que acada colectivamente decisións nas asembleas das Comunidades de Montes. Xa que logo, estes grupos son fonte de debate, participación,solidariedade e cooperación.

Os MVMC no territorio galego cumpren tres funcións moi importantes: económica, medioambiental e social. Son espazos abertos, por isto, das dúas últimas funcións, beneficiase a sociedade no seu conxunto. Ademais, teñen características de bens comúns, de bens sociais.

Son unha realidade viva no territorio galego,mais a pesar diso, son os grandes descoñecidos da sociedade, estando ausentes do currículo escolar galego, en calquera nivel, sendo isto unha enorme eiva e unha débeda pendente. E claro, o que se descoñece non se pode apreciar e valorar, polo tanto, moito menos defender. A Organización Galega de Comunidades de Montes e o Instituto Galego das Terras Comunitarias queren contribuír con esta Guía Didáctica a corrixir este descoñecemento.

VII CONGRESO GALEGO DE COMUNIDADES DE MONTES

 • Os dias 21 e 22 de Maio, celelebrase o VII Congreso Galego de comunidades de montes baixo o lema “25 anos na defensa dos intereses da veciñanza comuneira”

O VII Congreso galego terá lugar na Casa de Cultura “Daniel Castelao” no concello de Moaña e dabatiranse dous relatorios: ”Na defensa do monte veciñal” e “Valoración xeral dos montes veciñais”.

Ademais dos representantes das comunidades de montes podrán  participar no Congreso organizacións e persoas relacionadas co monte veciñal e co medio rural que sexan convidadas.

Aquelas comunidades de montes, organizacións ou persoas individuais que queiran participar no VII Congreso Galego poden facelo comunicando a súa intención ao correo electrónico xapegonda@gmail.com antes do dia  14 de Maio de 2022 .

Comunicado ante a lei de montes veciñais presentada pola Consellería do Medio Rural

Neste proxecto de lei de montes veciñais, presentado pola Consellería do Medio Rural, prantexase unha nova definición da veciñanza comuneria.

Son veciños/as comuneiros/as as persoas que viven no lugar , aldea ou parroquia onde existe o monte veciñal. Modificar a condición de veciño/a comuneiro/a só se pode entender como unha pretensión do Goberno galego  de desnaturalizar o carácter xermánico da titularidade veciñal dando entrada a persoas físicas e xurídicas aínda que non sexan comuneiros.

Outro dos obxetivos que amosa a proposta de lei de montes veciñais é harmonizar a normativa dos montes veciñais coa normativa do Estado. No Estado español non está recoñocido o dereito xermánico, polo que se desprende que a palabra harmonizar implica dotar ás comunidades de montes de personalidade xurídica para convertilas en titularidades de carácter privado.

O carácter xermánico da titularidade veciñal implica que a propiedade é indivisible e intransferible e esta condición dos montes veciñais é o gran obstaculo para o afán privatizador do Goberno galego.

Ao tenor do que esboza o proxecto de lei de montes veciñais, semella que ao Partido Popular tampouco lle gosta o funcionamento asembleario das comunidades de montes e pretenden mudalo.  Un funcionamento democrático que segundo o goberno galego “non é válido na situación actual”.

“Seica o que pretende decir o Partido Popular é que o funcionamiento asambleario e democratico é outro obstaculo para o seu afán de privatizar os montes veciñais e entregalos ás empresas madereiras” sinalan dende as comunidades de montes.

Ante este intento de roubarlle os montes a veciñanza comuneira, a Organización Galega de Comunidades de Montes (ORGACCMM) chama á sociedade galega a rexeitar esta proposta da lei facendo achegas neste sentido na fase de consultas que estará aberta até o 9 de maio na web da Xunta de Galicia.

Reunión cos grupos parlamentarios para unha lei que preserve os montes veciñais

 • Unha representación da Organización galega de comunidad de montes mantivo reunións no Parlamento coas tres forzas políticas con representación. 
 • Trasladaron aos grupos parlamentarios galegos a necesidade de preservar a xestión comunitaria do monte vecinal para ter un aproveitamento sostible dos recursos e que o monte non sexa pasto da industria madeireira. 

A Organización galega de comunidad de montes (ORGACCMM) mantivo contactos este mércores 6 de abril cos tres grupos parlamentarios: BNG, PSOE e PP no Parlamento Galego co gallo de acadar o respaldo parlamentario a súa iniciativa de lei sobre montes veciñais.

Unha iniciativa lexislativa que pretende preservar o carácter comunal e intransferible dos montes veciñais e que se recoñeza a propiedade comunal como unha titularidade distinta, pero en pé de igualdade coas titularidades públicas e privadas. Outra reivindicación que recolle a iniciativa lexislativa é a declaración dos montes veciñais como unha figura de protección medio ambiental e cultural en si mesma. As comunidades de montes galegas son as primeiras valedoras dun monte funcional e unha silvicultura sustentabel.

Na conversa co grupo do Bloque Nacionalista Galego púsoxe de manifesto a importancia das comunidades de montes como dinamizadoras do rural pola súa xestión democrática dos recursos. A custodia do territorio é intrínseca a autoorganización asamblearia da veciñanza comuneira.

Na posterior reunión co Partido Socialista insistiuse na necesidade de manter o carácter comunal da xestión dos montes vecñais. Neste sentido a ORGACCMM propón que se algún monte veciñal carece de poboación suficiente para xestionalo se traspase temporalmente a súa xestión á unha comunidade de montes aledaña e non se entregue sen máis a unha empresa madereira por 50 anos como pretende o Partido Popular nas súas modificacións leislativas.

No derradeiro encontro da mañá, a Organización galega de comunidad de montes reuniuse con deputados do Partido Popular. A pesar de ser a única forza política coa que hai un desencontro evidente no xeito de xestionar o monte veciñal, alomenos acadouse o compromiso por parte dos populares de contar coa ORGACCMM como principal interlocutor sectorial para a reforma da lei de montes que quere tramitar en breve o goberno da Xunta.

Despois das xuntanzas, a ORGACCMM sae máis decidida aínda a buscar o respaldo da sociedade galega para que o Parlamento tramite a ILP rexistrada por esta organización para preservar os montes veciñais e manter vivo o rural.