Dia de Loita da Veciñanza Comuneira na Defensa do Monte Veciñal

O 21 de Xaneiro de 2023, celebraremos a II Edición do  “Día de Loita da Veciñanza Comuneira, na Defensa do Monte Veciñal”. Data importante na historia da defensa da terra e do monte veciñal en man común, en memoria das loitas dos veciños e veciñas de moitos lugares e parroquias da Galiza contra os intentos e feitos consumados de roubo e usurpación, ca represión con feridos e feridas, cadéa, e morte, como a que tivera lugar no lugar escollido como acto central da Galiza para ésta celebración, na Parroquia de San Fins de Eirón no Concello de Mazaricos, donde o 22 de Xaneiro de 1963, fora asesinado Xosé Esperante “Che de Pedro”.

As Terras Comunitarias-Os Montes Veciñáis seguen por desgraza, a recibir constantes ataques a súa integridade, sempre por intereses especulativos.

O 21 de Xaneiro de 2023 no Auditorio de Mazaricos, como acto previo, farémos unha homenaxe a aquelas persoas que tiveron a coraxe de utilizar medios gráficos ou audiovisuais para denunciar as loitas e conflictos na defensa desas terras. Dende a organización do acto, consideramos ter unha débeda co director e realizador Llorenç Soler, recentemente falecido, autor entre outras de “Autoestrada, unha navallada a nosa terra” ou “ O Monte e Noso”.

Programa:

Data: 21 de Xaneiro de 2023

Lugar: Salón de Actos Concello de Mazaricos (A Coruña).

11,00 horas.

 • Recepción e benvida do Alcalde de Mazaricos.
 • Saúda e intervención do Presidente da ORGACCMM.
 • Introducción a homenaxe. Proxección da curtametraxe: O Monte e Noso.

12,30 horas: Desprazamento o Monte Veciñal da parroquia de Eirón, lugar dos feitos de 1963.

13,00 horas: Acto do Dia de Loita da Veciñanza Comuneira, na Defensa do Monte Veciñal.

 • Presentación a cargo do Pte. do INGATECO.
 • Intervención do Pte. da ORGACCMM.
 • Intervención familia Esperante.
 • Ofrenda floral.
 • Himno Galego.

O Monte Veciñal en Man Común, as comuneiras e comuneiros, merecen un recoñecemento da sociedade galega. Agardamos poder contar ca vosa participación. Saúde e Terra

 • Instituto Galego das Terras Comunitarias
 • Organización Galega de Comunidades de Montes Veciñais en Man Común

ORGANIZAN: Dia de Loita da Veciñanza Comuneira na Defensa do Monte Veciñal

COLABORA : Concello de Mazaricos.

Agora: Que facer?

Veciñanza comuneira no Parlamento galego

DEBATE DA ILP-LEI DE MONTES VECIÑAIS NO PARLAMENTO GALEGO:

O PARTIDO POPULAR ANTIDEMOCRÁTICO E ENEMIGO DO MONTE VECIÑAL

O pasado dia 22 de novembro debateuse no Parlamento galego a toma en consideración da proposición de lei de montes veciñais en man común, ptomovida mediante a nosa Iniciativa Lexislativa Popular.

Os votos en contra do grupo parlamentar do Partido Popular ímpediron que a proposición de lei fose tomada en consideración e iniciase a súa tramitación parlamentar ordinaria. Con este posicionamento o Partido Popular deixou dúas cousas claras: A democracia so lles vale cando é útil para defender os seus  intereses  e que son o enemigo público número un dos montes veciñais .

A democracia vale somentes cando lles vale: 

O Partido Popular para impedir que houbese  un debate social e participativo sobre os montes veciñais en man común non respecta nin siquera uns mínimos principios democráticos.

Intervención do presidente da ORGACCMM no Parlamento galego

No caso da proposición de lei de montes veciñais non lles valeu que viñese avalada por 12.010 sinaturas da veciñanza comuneira, nin que recollese o sentir de un número importante de comunidades de montes do pais. A este desprezo ás 12.010 sinaturas comuneiras hai que engadir a ausencia de todo o goberno da Xunta de Galiza no pleno do Parlamento, incluído o conselleiro de medio rural, amosando así o desprezo que ten o Partido Popular cara os montes veciñais .

Por non valer, nin siquera lles valeu que a proposición de lei de montes veciñais viñese tamén avalada por acordos maioritarios dos concellos e das deputacións de Galiza. Na mairía destas institucións a proposición de lei de montes veciñais foi aprobada coa abstención do PP e os votos favorabeis do BNG e do PSOE. Mesmo na deputación provincial de Ourense foi aprobada por unanimidade. Mais o grupo parlamentar do Partido Popular nun acto de incoherencia política votou en contra do sentir dos seus compañeiros e compañeiras nestas institucións .

Enemigo público número un dos montes veciñais en man común:

No debate parlamentar da proposición de lei o Partido Popular deixou claro a intención do  hacia os montes veciñais, que non e outra que a súa eliminación. Así o manifestou a portavoz do grupo parlamentar do Partido Popular cando afirmou que a consellería do medio rural, mediante o que viu a chamar “libro blanco”, prantexa o dotar as comunidades de montes veciñais en man común de personalidade xurídica .

Dotar as comunidades de montes veciñais en man común de personalidade xurídica é eliminar o carácter xermánico da titularidade veciñal. É converter, de xeito ilegal, en propiedades de carácter privado as terras comunitarias. Coa clara intención de que deste xeito poidan entrar no tráfico do comercio e ser acaparadas por interese económicos, especulativos ou urbanísticos alleos aos intereses da veciñanza comuneira.

Por iso, o Partido Popular e as asociacións forestais que o apoian, rexeitan calquera lei de montes veciñais que  reforze a titularidade veciñal de estas terras comunitarias.

Que facer agora?

Diante desta usurpación, deste roubo dos montes veciñais, que prantexa levar adiante o Partido Popular, a veciñanza comuneira, como sempre fixo ao traverso da historia, ten que armar a resistencia para non perder as súas terras comunitarias. Facer o que xa está facendo: Organizar as comunidades de montes, pór os montes veciñais en valor de xeito multifuncional e sustentabel e seguir mobilizándose ante os ataques aos nosos montes veciñais.

Mais tamén e preciso acadar unha lei de montes veciñais que defenda o carácter xermánico de estas terras e as sitúe en pe de igualdade coas titularidades públicas e privadas. E neste punto compre que a veciñanza comuneira fagamos unha reflexión: As leis apróbanas os parlamentos, e aos parlamentarios e parlamentarias elíximolos nos diversos procesos electorais.

Acadar unha lei de montes veciñais axeitada a figura dos montes veciñais en  man común é a mellor defensa destas terras. E sería tamén o que faría pasar a historia ao PP e as asociacións forestais que o apoian como usurpadores fracasados dos montes veciñais en man común.

 

 

Mobilizacións “Eólica, Así Non” 11D


A Coordenadora “Eólica, Así Non”, baixo o lema “Temos alternativa. Enerxía xusta por e para o pobo“, convoca unha manifestación fronte a actual invasión eólica do territorio galego. As manifestacións terán lugar o día 11 de Decembro de 2022, o día das Montañas.

Os máis de 300 proxectos de enerxía eólica en tramitación no pais, xunto coas liñas de evacuación e outras infraestruturas, sumados aos xa en funcionamento, terán un impacto irreparabel no conxunto do territorio galego e especialmente nos montes veciñais.

A vaga eólica que estamos a vivir entrega o territorio galego aos intereses do oligopolio elétrico pondo en risco a supervivencia do rural galego e o equilibrio ecolóxico do pais. Para os montes veciñais implica unha expropiación directa dos montes sen ter en conta a opinión da veciñanza comuneira.

A Organización Galega de Comunidades de Montes apoia as mobilizacións convocadas pola Coordenadora “Eólicos Así Non “ para o dia 11 de Decembro. Mobilizacións que terán lugar nas localidades de:  A Baña, Coristanco, Moeche, A Fonsagrada, Becerreá, Foz, Lugo, Antas de Ulla, Meira, Mondoñedo, Forcarei, Moaña, Pontevedra, Xinzo, …

O Partido Popular veta a ILP en defensa dos montes veciñais

 • A pesar do chamamento da  Organización Galega de Comunidades de Montes a buscar consenso e admitir a trámite a ILP en defensa do monte veciñal para logo ser debatida no Parlamento, o Partido Popular aplicou o seu rodillo parlamentario e votou en contra.

O presidente da ORGACCMM, Xose A. Pereira, interviu hoxe na sesión plenaria do Parlamento para solicitar aos grupos parlamentarios que favorecesen co seu voto a tramitación da Inciativa Lexislativa Popular para unha nova lei de Montes Veciñais que defenda ás comunidades de montes galegas. A pesar do chamamento e de que só se trataba de admitilo a trámite para posterior debate o PP votou en contra e impediu así que se debatera no Parlamento galego, desprezando as miles de persoas que firmaron e avalaron a iniciativa lexislativa da veciñanza comuneira.

Na súa intervención, a representante do Partido Popular deixou claro a súa pretensión de privatizar os montes veciñais galegos para entregarllos de balde para o seu expolio. As comunidades de montes, o seu carácter de propiedade veciñal e a súa xestión comunal son un impedimento para os seus plans.

O presidente da ORGACCMM reafirmou na tribuna que as Comunidades de Montes de Galicia imos resistir a este novo ataque contra o monte veciñal orquestado polo Partido Popular.

Centenario dos Sucesos de Sobredo

Achegamos información de actividades organizadas para a conmemoración do Centenario dos Sucesos de Sobredo:

No 19 de novembro (sábado), a partir das 19:00 h, desenvolveráse no Teatro Municipal de Tui o Acto cívico e social: “Sobredo na memoria 100 anos despois”, do que se achega o programa.

No 27 de novembro (domingo) realizaráse no Campo dos Mártires, ao pé do Monumento aos Mártires de Sobredo, o Acto de conmemoración do centenario dos Sucesos de Sobredo; a programación para dito acto enviaráse proximamente en canto esté pechada definitivamente.

Vai tamén un programa de música coral para o que se conta coas actuacións dos coros:

 • No día 19 de novembro,  o Coro Galego Cantares do Brión
 • No día 27 de novembro,  o Coro Agarimos da Terra

ACHEGAS A LEI DE ACOMPAÑAMENTOS OS ORZAMENTOS XERAIS 2023.

ACHEGAS DA ORGACCMM AS MODIFICACIÓNS DA LEI  7/2012 DO 28 DE XUÑO DE MONTES DE GALIZA PREVISTAS NA LEI DE ACOMPAÑAMENTOS OS ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALIZA PARA O ANO 2023.

Dezasete. Engádese unha disposición adicional terceira bis, coa seguinte redacción “Disposición adicional terceira bis. Consideración da cesión ou mantemento do carbono nos montes como aproveitamento forestal e protección da integridade das comunidades de montes “.

Primeira: No titulo da disposición adicional terceira bis .sustituir a palabra “cesión “ pola palabra “almacenamento”.

Explicación: Se se mantén a palabra “cesión “,somentes poderán almacenar carbono ,as terras nas que o titular ceda este aproveitamento a terceiros .

Segunda: Engadir no punto 1, un punto 1bis con seguinte texto: ”Todas as masas arbóreas, tanto as derivadas de plantacións como as espontáneas, almacenan carbono, se ben as derivadas de plantacións e plantacións xestionadas. poderán ter unha prima de almacenamento do carbono. Tamén almacena carbono a vexetación do solo: mato, fento, brións, turbeiras,…”

Explicación: Se esta achega non queda refrexada na modificación da lei 7/2012 ,de montes de Galiza, entendese que so capturaran C02, as masas arboreas definidas no  decreto do Ministerio de Transición Ecolóxica e Reto Demográfico. E dicer aquelas plantacións derivadas de un cambio de uso do terreo ou de terreos que padeceran un lume. Este criterio e totalmente negativo para o territorio galego xa que, no primeiro dos casos fomenta a forestación de terras agrarias e no segundo dos casos, convirtese nun alicente para que os lumes sigan sendo un problema para o territorio e para as poboacións.

Terceira: Engadir no punto 1, un punto 1 ter co seguinte texto: ”As comunidades de montes veciñais en man común de xeito individual ou agrupado con outras comunidades de montes, poderán vender créditos de carbono directamente.”

Explicación :Se non se contempla esta cuestión ,non e certo o que afirma a modificación prantexa cando afirma que o almacenamento do carbono nos montes e un aproveitamento forestal .E non o é xa que impide a xestión directa polas comunidades de montes .obrigandoos a cedelas a terceiros mediante un acto de disposición.

Cuarta : No  punto 2,cambear o inicio do texto polo seguinte inicio: Tamén poderanse realizar negocios xurídicos……………………………..

Explicación: En consonancia coa achega anterior .

Quinta  :Engadir ao final do úlitimo parráfago do punto 3 ,o seguinte texto:”cuestión que ten que quedar refrexado no primeiro acordo de cesión.Así mesmo ,no contrato de cesión tamén debe quedar refrexado,as responsabilidades tanto do titular do terreo como do beneficiario da cesión ,no caso de que a masa arborea ,no caso de catástrofes (lumes ,pragas ,inundacións….)”.

Explicación :Non se debe deixar os subarrendamentos  ao libre albedrio do beneficiario da cesión .

Dezaoito.Engadese unha disposición adicional terceira  ter,coa seguinte redación:Disposición adicional  .Sistema voluntario de créditos de carbono.

Primeira: No punto 1 ,sustituír o texto que vai dende o inicio ate “as súas actividades” ,polo seguinte texto:”A Xunta de Galiza  articulará un sistema de créditos de carácter voluntario cun rexistro no que se poderán inscribir  os dereitos de carbono existentes nas súas terras .”

Explicación: O tempo do verbo aplicar siñifica que algo se faga ou que algo se poida facer .En dereito cando se fala de persoas,falase de físicas ou de xurídicas ,pero as comunidades de montes non son persoas ,pero son titulares dos montes que almacenan carbono .Se se di que os dereitos de carbono e o xerádo grazas as actividades ,quere decir que so se contabilizará o almacenamento de carbono proviente de novas plantacións .

Segunda: Sustituir o texto do segundo parrafago do punto 1 ,polo seguinte texto; “O sistema contabilizará  todo o almacenamento do carbono tanto das masas arboreas como da vexetación  do solo,se ben ,primando a xestión sustentabel .No caso das frondosas autóctonas o calculo de almacenamento do carbono incluirá toda a vida do arbol.No calculo de almacenamento de carbono ,tamén se diferenciará ,aquelas masas arboreas que o seu destino final e a queima ,daquela que o seu destino final e a súa transformación en produtos ,xa que estes siguen  almacenando carbono .

Na   a adxudicación de obra ou servizo público baremarese positivamente as empresas que adquiran bonos de captura de C02 dos montes galegos .

Explicación: Se non se fai asi ,ainda que millora algo .o único que fai as modificacións a lei de montes de Galiza ,e aplicar o decreto do Ministerio de Transición Ecoloxica e Reto Democrático que como explicamos na explicación de unha achega anterior ,e negativo para o territorio galego e para as populacións que nel habita .

Achega xenérica:Sustituir en todo o texto das dúas modificacións a lei de montes de Galiza ,”persoas titulares dos dereitos “ por “titulares dos dereitos”.

Explicación:Ademais da xa dada na explicación de unha achega anterior ,hai que ter en conta que estamos a falar de dúas modificación a lei de montes de Galiza e  de que a maior parte do texto das mesmas ,esta referido dos montes veciñais en man común.Xa que logo que os autores-autoras do texto falen de persoas titulares dos dereitos e non de titularidades dos dereitos ,e intencionada.Está intimamente relacionada co intento da consellería do medio rural de dotar as comunidades de montes de personalidade xurídica .

 

 

Saídas de autobuses gratuitos á manifestación do 15 de outubro en Compostela

MORRAZO:
 • Saída: 10:00h do polígono industrial de Bueu, recollida en Cangas ás 10:15h e logo en Moaña e Domaio.
 • Reserva de prazas:  📞 676479447 Pena e 📞616784273 Moncho.

MOS – VIGO:

 • Saída: 10h do centro social As Pedriñas (Tameiga), recollida en Vigo 10:15 na praza dos Cabalos.
 • Reserva de prazas: 📞 986 288057 ou  📞 616523807

BAIXO MIÑO

 • Saída: 9:30h. dende o Centro Cultural da A Guarda, con puntos de recollida en Pías (O Rosal), Goián (Tomiño) e Currás (Tomiño) Areas (Tui).
 • Regreso de Compostela: 17:00h.
 • Reserva de prazas: 📞664314290.

VAL MIÑOR

 • Saida: 9:30 h do Centro Veciñal de Borreiros -Gondomar
 • Reserva de prazas: 📞636054910)
 • Saida: 930h do mercado de Sabaris
 • Reserva de prazas: 📞649137135).

15O Manifestación en defensa do monte veciñal

15 OUTUBRO COMPOSTELA

POR UNHA LEI DE MONTES VECIÑAIS AO SERVIZO DA
VECIÑANZA COMUNEIRA E DA SOCIEDADE GALEGA

DESCARGAR PDF Diptico Mani 15OCTUBRE

O proxecto de lei de montes veciñais contida na Iniciativa Lexislativa Popular, ademais de parar o roubo dos montes veciñais, é unha lei ao servizo da veciñanza comuneira e da sociedade galega. De feito que contempla como eixos fundamentais ;
✔️O recoñocemento do monte veciñal como unha titularidade mais, distinta e en pé de igualdade coas titularidades públicas e privadas.
✔️O reforzamento do carácter xermánico dos montes veciñais en man común.
✔️Considerar á veciñanza como único requisito para ser titular destas terras comunitaria.
✔️Impedir todo tipo de expropiación dos montes veciñais.
✔️Considerar como aproveitamentos e usos dos montes veciñais todos os que se den nos mesmos.
✔️Capacidade de decisión da veciñanza comuneira para pór en valor as súas terras comunitarias.
✔️Declaración como nulos de pleno dereito de todos os actos de ocupación e usurpación ,así como das súas posteriores transmisión ,que se fixeran de xeito ilegal .
✔️Declaración dos montes veciñais en común como figuras de protección ambiental e cultural en si mesmos .

 

 

 

 

 

 

 

Rexistradas as firmas para avalar a ILP en defensa dos montes comunais

 

 

 • A Organización galega de Comunidades de Montes presentou no rexistro as sinaturas para tramitar a ILP en defensa dos montes comunais. Case 12.000 sinaturas, dos mil máis das necesarias, respaldaron a iniciativa de lei popular para acadar unha lei que preserve o monte comunal en mans da veciñanza comuneira.

A Iniciativa lexislativa popular para protexer os montes veciñais da Organización galega de Comunidades de Montes acadou o respaldo da cidadanía e 12.000 firmas foron entregadas na xunta electoral central de Compostela. Unha vez que a xunta electoral valide as sinaturas comezara o seu trámite no parlamento Galego. 

A iniciativa lexislativa avalada ten por obxetivo preservar o carácter comunal e intransferible dos montes veciñais e que se recoñeza a propiedade comunal como unha titularidade distinta, pero en pé de igualdade coas titularidades públicas e privadas. 

Outra reivindicación que recolle a iniciativa lexislativa é a declaración dos montes veciñais como unha figura de protección medio ambiental e cultural en si mesma. 

As comunidades de montes galegas, aseguran desde a ORGACCMM, son as primeiras valedoras dun monte funcional e unha silvicultura sustentabel. Subliñan a importancia das comunidades de montes como dinamizadoras do rural pola súa xestión democrática dos   recursos. A custodia do territorio é intrínseca a autoorganización asamblearia da veciñanza comuneira.

Na posterior reunión co Partido Socialista insistiuse na necesidade de manter o carácter comunal da xestión dos montes vecñais. Neste sentido a ORGACCMM propón que se algún monte veciñal carece de poboación suficiente para xestionalo se traspase temporalmente a súa xestión á unha comunidade de montes aledaña e non se entregue sen máis a unha empresa madereira por 50 anos como pretende o Partido Popular nas súas modificacións leislativas.

“Levamos anos denunciando que a Consellería de Medio Rural pretende, mediante os cambios lexislativos promovidos polo Partido Popular, que empresas de diverso índole (forestais, madeireiras, eólicas, mineiras…) poidan facerse coa xestión de montes veciñais e comunais“, explica Xosé Pereira, presidente da Organización galega de Comunidades de Montes. 

A ILP presentada pola ORGACCMM tenta frear este latrocinio dos montes veciñais. Neste senso, un dos puntos principais da ILP é reforzar o carácter xermánico da titularidade veciñal, considerando a veciñanza como único requisito para ter a condición de veciño/a comuneiro/a.

A Organización Galega de Comunidades de Montes solicita o apoio das forzas políticas que conforman o Parlamento galego para que saia adiante esta lei e lograr así un monte comunal multifuncional e sustentabel ao servizo da veciñanza comuneira e da sociedade galega no seu conxunto.