AXUDAS  PARA A PREVENCION E LOITA CONTRA OS LUMES FORESTAIS.

-No Diario Oficial de Galicia do dia martes 19 de Decembro de 2017, saeu publicada a orde para que as comunidades de montes veciñais poidan solicitar axudas para a prevención e loita contra os lumes forestais. O prazo de  presentación das mesmas remata o dia 20 de xaneiro dd 2018. E teñen que ser presentadas obrigatoriamente por via electrónica .

-Hai duas liñas de axudas : Control selectivo do combustibel e construción de puntos de auga .A superficie mínima para poder solicitar as axudas e de 100has. Hai posibilidades de facer os traballos, que somentes poden ser  mecanicados, por medios propios .

-As actuacions que se poden facer son:

+Control selectivo en areas de cortalumes, faixas auxiliares de pistas, desbroce en  rexenerado natural. A subvención e do 100% .

+Construción de puntos da agua .Esta actividade tamén será subvencionada ao 100% .