Subvencións para a prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e catástrofes en  montes veciñais en man común

ORDE do 31 de decembro de 2020, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e catástrofes en  montes veciñais en man común e en sociedades de fomento forestal (Sofor), cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014 2020, e convócanse para o ano 2021 (códigos de procedemento MR651A e MR651B).

DESCARGA DOCUMENTO COMPLETO

Liñas de subvencións:

  • Liña I: subvencións para o control selectivo de combustible
  • Liña II: subvencións para a construción de puntos de auga

Ámbito de aplicación e persoas beneficiarias

1. O disposto nesta orde será de aplicación aos montes veciñais en man común e ás Sofor da Comunidade Autónoma de Galicia, excepto aqueles montes veciñais en man común que estean consorciados coa Administración, salvo que solicitasen a rescisión ou transformación do devandito consorcio. No caso de montes veciñais en man común consorciados coa Xunta de Galicia poderá solicitarse subvención naquela superficie non consorciada.

2. Poderán ser beneficiarias destas subvencións as persoas titulares de montes veciñais en man común, as súas agrupacións e mancomunidades, e as Sofor, sempre que non incorran en ningunha das circunstancias previstas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

3. Serán elegibles as actuacións localizadas en todo o territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, fóra das parroquias densamente poboadas dos grandes concellos de Galicia, de acordo co establecido no apartado 8.1 do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020.

4. As actuacións localizaranse en zonas de alto ou medio risco de incendios, ou sexa, que poderá abarcar todo o territorio de Galicia, conforme ao disposto na Orde do 18 de abril de 2007 pola que se zonifica o territorio con base no risco espacial de incendio forestal.

5. No caso de agrupacións de montes veciñais en man común, deberán facerse constar os compromisos de execución asumidos por cada persoa membro da agrupación, así como a porcentaxe de subvención que percibirá cada unha delas, que terán igualmente a consideración de persoas beneficiarias.

Aprazamento Asemblea Xeral

Dada a declaración do estado de alarma, vémonos na obriga de suspender a vindeira  Asemblea Xeral Ordinaria que se ía celebrar o vindeiro sábado 28 no CSCD As Pedriñas en Tameiga (Mos).

Agardando que todo vaia ben pola vosa parte, un forte saúdo. Fiquemos na casa!.

Saúde e Terra!!

 

Fiscalidade dos dereitos de superficie

A Axencia Tributaria está a facer comprobacións de IVE, respeto dos contratos de dereito de superficie sobre parcelas de Montes Veciñais.

Facenda considera que as edificacións feitas sobre estas parcelas, revertirán como patrimonio da Comunidade o rematar o contrato, polo tanto deberían tributar como rendimento en especie cada 31 de decembro, pola parte proporcional do valor da edificación repartida nos anos do contrato.

Aparte de non estar en absoluto dacordo co xeito que ten Facenda de valorar o estado actual das construccións, descoñecemos por completo o estado de conservación que terán esas construccións o remate do contrato.

Pensamos tamén que o momento da valoración e do pago dos impostos que implicarían a reversión da construción, terían que ser no momento en que se pon a disposición da comunidade propietaria dita edificación, e non antes.

Dende a ORGACCMM estamos en contacto con algunhas Comunidades que tratan de aclarar este tema tan complexo e poder chegar a unha solución xusta e real.

Neste enlace  <Preme aqui> , podes baixar una nota explicativa feita polo noso servizo xurídico.

Compensación da pegada de carbono

Informamos dunha xornada formativa que vai ter lugar en Vincios, Gondomar, o sábado 13 de abril por se fose do voso interese:

Enviamos información sobre a  Xornada Formativa “Compensación da pegada de carbono”, enmarcada dentro do Proxecto TROCO2, que terá lugar o vindeiro 13 de abril no Centro Cultural de Vincios.

A inscrición poderá facerse, ademais de por correo electrónico como indica o folleto, chamando ao teléfono 986 46 96 92 en horario de 9:00 a 14:00h.

Descargar folleto

Asemblea en Lobios 23/03

O sábado día 23 levouse a cabo a asemblea anual da ORGACCMM, dsta volta en Lobios. Contou cunha nutrida asistencia de máis de 90 persoas repreentantes das CCMM da zona e do resto de Galicia.

Foron tratados interesantes temas entre os que destaca a proposta da Lei de Montes que se quere impulsar dende a ORGACCMM e da reversión de patrimonio que é unha ameaza máis das CCMM.

Nova versión do Borrador da Lei de Montes

Non podemos agardar a que nos diten unha normativa que afecte aos Montes de propiedade Comunitaria sen contar con nós.

 

É por iso que a ORGACCMM marcouse como obxectivo a redación dun texto normativo que recolla os principios básicos que levamos defendendo dende hai anos, así como os nosos propios intereses.

Logo dunha primeira volta ao rascuño da poposta de lei, achegámosvos un segundo texto. Este texto segue aberto a enmendas que podedes enviar ao correo do presidente.

IIºVERSION DO TEXTO DE PROPOSTA DE LEI DE MONTES VECIÑAIS

CORREO DE COMUNICACIONS: xapegonda@gmail.com

Discurso de clausura de Xesús Balboa

A retransmisión foi en directo pero podes ver o video do acto de clausura do VI Congreso de Comunidades de Montes, incluída a conferencia de Xesús Balboa, Doutor en Historia Contemporánea da Universidade de Santiago de Compostela (1990), coa tese O monte en Galicia, séculos XIX e XX. Problemas xurídico-administrativos e individualización campesiña, dirixida polo Profesor Ramón Villares Paz. É profesor titular do Departamento dende 1991. Aquí:

 

En directo

Publiée par Orgccmm Organización Galega de Montes sur dimanche 27 mai 2018

Apoio á mobilización do 3 de xuño

A Mesa Galega pola caza decidiu incluír no manifesto da mobilización a proposta da ORGACCMM de :

Os montes veciñais son titularidades da veciñanza comuneira.Non a sua privatización nen a sua incautación.
Por un monte e un medio rural vivo(multifuncional e sustentabel) .
É por iso que a ORGACCMM tomou a decisión de apoiar a mobilización do 3 de xuño (as 12 da mañan con saida da Alameda de  Compostela )  na defensa do medio rural, convocada pola Mesa Galega pola caza.