O parlamento galego acorda defender os montes veciñais nas zonas de dominio marítimo terrestre.

 • A deputada do BNG, María Albert, presentou, a instancias da Organización galega de comunidades de montes, onte no Parlamento Galego unha iniciativa lexislativa para que a Xunta de Galiza demande ao Goberno estatal o inicio dos trámites precisos para proceder a reformar a lei de Costas para que os montes veciñais en man común poidan existir legalmente dentro da zona de dominio marítimo-terrestre e do deslinde de costas.

A ORGACCMM resalta a importacia do acordo acadado no Parlamento Galego e que contou co respaldo de todas as forzas políticas con representación. Para as comunidades de montes é fundamental paralizar a confiscación dos montes veciñais en man común que se estaba producindo dende as axencias territoriais do Catastro. Ditas axencias estiveron informando ás comunidades de montes que os montes veciñais en man común ubicados dentro das zonas de dominio marítimo-terrestre deixaban de ser titularidades veciñais para pasar a ser titularidade do Estado español.

Pola contra a Orgaccmm lamenta que o Parlamento galego rexeitara a solicitude de modificación do código civil para que se recoñeza a propiedade comunal e se considere legalmente en igualdade coa titularidade publica ou privada. Esta outra iniciativa lexislativa, promovida pola Orgaccmm, foi presentada tamén pola deputada do BNG, Maria Albert. Pero foi rexeitada tanto polo Partido Popular e como polo Partido Socialista de Galicia.

Día da loita da veciñanza comuneira na defensa do monte veciñal

 

 • A ORGACCMM xunto co INGATECO celebran o “Día da loita da veciñanza comuneira na defensa o monte veciñal”, este sábado 22  de xaneiro no salón de actos do concello de Mazaricos.

Con estos actos conmemorativos a Organización galega de comunidades de montes e o Instituto galego das terras comunitarias queren rendir homenaxe á veciñanza comuneira pola súa loita na defensa do monte veciñal. Unha loita de resistencia contra o expolio das terras comunitarias que tivo o seu suceso mais tráxico o dia 22 de xaneiro de 1963 no monte veciñal de Eirón, concello de Mazaricos. Ese fatídico día, o veciño comuneiro Xose Esperante, apodado “Che de Pedro”, foi asasinado polas forzas do orde público cando xunto con outros veciños/as comuneiros/as tentaban impedir que as maquinas do Patrimonio Forestal Español entrasen no seu monte veciñal co fin de votar o gando e proceder a facer unha plantación de eucaliptos.

 

PROGRAMA DE ACTOS:

11:00 Horas:

 • Recepción do alcalde de Mazaricos
 • Saúdo do presidente da ORGACCMM
 • Presentación da Unidade Didactica  “Terras comunitarias/montes veciñais” a cargo do Pte do INGATECO.

12:15 Horas

 •  Desplazamento ata o monte veciñal de Eirón, lugar dos sucesos acaecidos no ano 1963  e onde está situado o monumento conmemorativo.

13:00Horas:

 • Acto conmemorativo do “día da loita da veciñanza comuneira na defensa  do monte veciñal”.
 • Presentación e intervención do presidente de INGATECO
 • Intervención do presidente da ORGACCMM
 • Ofrenda floral
 • Himno Galego

NOTA: Para facer o desplazamento desde o salón de actos do concello de Mazaricos ate o monte veciñal de Eirón disporase de autobuses. Quen queira facer uso dos mesmos debe comunicalo ao mobil 649137135 antes do día 19 de Xaneiro.

Presentación dunha ILP para acadar unha Lei que protexa os montes comunais

 

 

 

 • A ORGACCMM pretende con esta proposta de lei contrarrestar os cambios normativos impulsados polo Partido Popular para permitir privatizar os montes veciñais en man común, para entregarllos ás empresas forestais e madereiras.

Sinalan que a campaña do Partido Popular para confiscar os montes comunais comenzou no ano 2012 coa promulgación de lei de montes de Galiza. Deu un chanzo importante neste intento coa lesiva lei de acompañamentos os orzamentos da Xunta de Galiza do presente ano, na que o Partido Popular regulaba a usurpación dos montes veciñais en man común á veciñanza comuneira para entregarllos os concellos e as industrias madereiras. E agora, a Conselleria do Medio Rural pretende dar o golpe definitivo ao roubo dos montes veciñais ao incluir no orde do dia do Consello Forestal a celebrar o vindeiro 18 do Xaneiro un punto para o “Inicio da revisión normativa que regula os montes veciñais“. Así, denuncian desde a ORGACCMM, o Partido Popular quere dotar as comunidades de montes de personalidade xurídica e eliminar o seu carácter comunal e intrasferible.

Desde a Organización Galega de Montes Comunais resaltan que toda esta política usurpardora e confiscadora dos montes veciñais en man común está sendo levada a cabo sen contar coa opinión das comunidades de montes quen son os lexitimos titulares dos montes veciñais.

O texto da proposta de lei de montes veciñais foi elaborada en asembleas de comunidades de montes celebradas en todas as zonas de Galicia. Xurde das propias comunidades de montes e reflicte o seu sentir. Os principios fundamentais que motivan a presentación desta Iniciativa Lexislativa Popular son o reforzamento do carácter xermánico (comunal) dos montes veciñais, a mellora do funcionamento asembleario e democráticos das comunidades de montes, o recoñecemento da titularidade veciñal como unha mais e distinta das titularidades públicas e privadas, acadar un monte veciñal multifuncional e sustentabel, e unha fiscalidade aaxeitada a figura e as funcións dos montes veciñais .

Non ao espolio dos montes comunais

 • Organización galega de comunidades de montes xunto coas organizacións que compoñen a plataforma Por un monte galego con futuro convocan unha concentración o mércores 24 ás 11:30h diante do Parlamento galego para rexeitar un novo intento do Partido Popular de  espoliar os montes comunais.

Na lei de acompañamento, que se vai debater no Parlamento galego o dia 24 , a Xunta de Galicia pretende aprobar dúas modificacións da Lei de montes veciñais. Dúas modificacións que supoñen un agresión importante aos dereitos da veciñanza comuneira e á protección dos montes veciñais.

Alertan que de aprobarse estas modificacións, aqueles montes veciñais onde non exista veciñaza  ou sexan declarados en estado de grave abandono pasarán a ser de titularidade dos concellos e a súa xestión e explotación a mans de empresas madeireiras.  A Consellería de Medio Rural se arroga o poder de decretar o estado de abandono  por meros retrasos ou deficiencias en cuestións administrativas.

Denuncian ademais  que o monte comunal sería entregado por 50 anos e a veciñanza comuneira non poderá recuperara xestión do seu monte veciñal ate pasados ese tempo, o que fai inviable unha continuidade ou recuperación da xestión comunal do monte.

A ORGACCMM  e a plataforma Por un monte galego con futuro fan un chamamento ás entidades e organizacións que viven, traballan ou xestionan o medio rural para que rexeiten as modificacións da lei de montes veciñais que pretende introducir o Partido Popular e que teñen como obxetivo a eliminación dos montes veciñais en man común, que son unha seña de identidade do noso país.

 

Un novo intento de usurpar os montes comunais

 • A Organización galega de comunidades de montes denuncia o novo intento do Partido Popular de confiscarlle a veciñanza comuneira a titularidade dos montes veciñais para entregarlla de balde a terceiros.

A ORGACCMM alerta de que o Partido Popular impulsa varias modificacións da lei de montes veciñais en man común actualmente vixente mediante a lei de acompañamento os orzamentos xerais de Xunta de Galiza para o ano 2022.

Indican que se sae adiante esta lei, bastara con que a Conselleria do Medio Rural declare un monte veciñal en estado de grave abandono ou degradado pra que este sexa enaxenado e entregado a unha empresa forestal para que o explote. Esta declaración de monte veciñal abandoado  pode basearse en cuestións meramente burocráticas como pode ser o non envío en tempo do listado da veciñanza comuneira.

Denuncian ademais  que o monte comunal sería entregado por 50 anos e a veciñanza comuneira non poderá recuperara xestión do seu monte veciñal ate pasados ese tempo, o que fai inviable unha continuidade ou recuperación da xestión comunal do monte.

A ORGACCMM fai un chamamento ás entidades e organizacións que viven, traballan ou xestinan o medio rural para que rexeiten as modificacións da lei de montes veciñais que pretende introducir o Partido Popular e que teñen como obxetivo a eliminación dos montes veciñais en man común, que son unha seña de identidade do noso país.

Reunión con Costas e Catastro para frear a incautación de montes comunais

 • A Organización Galega de Comunidades de Montes comenzou a rolda de reunións con representantes del gobierno estatal para paralizar a incautación dos terreos litorais das comunidades de montes.

A Organización Galega de Comunidades de Montes está moi preocupada polas comunicacións do catastro recibidas que anunciaban que as terras de monte veciñal incluidas na demarcación marítimo-terrestre pasaban a ser de titularidade da Administración do Estado. Mediante estas comunicacións o Ministerio de Economia e Facenda, as xerencias territoriais dos catastros, estaba procedendo a unha confiscación dos montes veciñais en mán común amparándose nunha lexislación que non recoñece a realidade de Galiza.

Ante esta situación a ORGACCMM representada polo seu presidente, Xosé Alfredo Pereira, e a súa coordinadora, Violeta de Santiago, xunto con representantes das Comunidades de Montes de San Miguel, Tabagón do Rosal, e de Salcidos da Guarda, tiveron unha reunión coa Subdelegada do Goberno en Pontevedra, Maica Larriba e técnicos de Costas e Catastro.

Foi unha primeira toma de contacto que a Organización Galega de Comunidades de Montes valora positivamente. “Ademais de poñer enriba da mesa as cuestións que nos preocupan, comprobamos con agrado a boa disposición e receptividade tanto da Subdelegada como dos técnicos asistentes e quedamos emprazados a seguir traballando para acadar solucións” resume Violeta de Santiago, coordinadora da Organización galega de comunidades de montes.

Solicitan a Medio Rural que interveña ante o mercadeo dos bonos de captura de CO2

 

A Organización Galega de Comunidades de Montes denuncia que están aterrando en Galicia un bo número de empresas de servizos pretendendo facer negocio co mercadeo dos bonos de captura de CO2 a costa das comunidades de montes.

 

A ORGACCMM sinala que si xa o decreto do goberno central era lesivo para Galicia, xa que somentes teñen dereito a bonificarse como captura de CO2 as masas de arboredo que se planten nun territorio arrasado polo lume ou que implique un cambio de uso da terra como a reforestación de terras agrarias, agora ademais hai un mercadeo crecente cos bonos propiciado polo desembarco de empresas de servizos foráneas que veñen a explotar os recursos do país.

Estas empreas intermediarias pretenden acaparar as compensacións monetarias pola captura do C02 que ben podían xestionar directamente as comunidades de montes se tiveran o asesoramento da Consellería de Medio Rural. Nembargantes a Consellería está subvencionando o 80% do custe das replantacións que estas empresas ofrecen ás comunidades de montes a cambio dos dereitos sobre os bonos de captura de CO2. As comunidades de montes terán que facerse cargo dos costes de mantemento da plantación (podas, limpeza, clareo, …) até que se cumpla o prazo de 40 anos para poder facer un aproveitamento madereiro do plantado.

As comunidades de montes teñen que sufragar ese mantemento das plantacións sen ter ingresos e namentras, sinalan, a empresa intermediaria cobra de xeito inmediato o 20% da cuantía económica pola captura total do CO2 polo periodo de 40 anos.

UNIDADE DIDACTICA SOBRE O MONTE VECIÑAL

O monte  veciñal en mán común e as comunidades de montes son uns grandes descoñocidos na sociedade galega. A realidae do monte veciñal que abrangue unha boa parte do territorio galego non se estuda en ningún ciclo do ensino (dende a primaria ate a universidade).

Para tratar de correxir esta eiva, o Instituto Galego de Terras Comuntiarias (Ingateco) e a Organización galega de comunidades de montes (Orgaccmm), acaban de elaborar unha unidade didactica sobre o monte veciñal .

Esta unidade didactica vai orientada ao alumnado do último curso de primaria, da Eso e do Bacheralato. Algúns dos contidos destacados desta unidade didáctica entre outros  son:

 • Que tipo de titularidade son os montes veciñais en mán común
 • Que son as comunidades de montes
 •  Breve historia sobor os montes veciñais
 • Como se toman as decisions nas comunidades de montes
 • Como se xestionan os montes veciñais
 • Cales son as funcions dos montes veciañis
 • Cales son os diversos usos dos montes veciñais

Esta unidade didáctica está a disposición das comunidades de montes galegas que a soliciten para difundirla nos centros de ensino de cada demarcación. Así para acabar con este descoñecemento intentar acadar que para o vindeiro curso escolar a unidade didactica sobor o monte veciñal sexa impartida nun número importante de  centros de insino de Galiza.

As comunidades do Baixo Miño rexeitan a confiscación encuberta do Catastro

Convocada pola Organización Galega de Comunidades de Montes,  celebroue o pasado xoves 24 ,no local da comunidade de montes de San Miguel de Tabagón (O Rosal), unha asemblea na que participaron as comunidades de montes do Baixo Miño.

O obxeto da asemblea informativa foi dar resposta ao escrito asinado polo Catastro que recibiron as comunidades circunscritas ao Baixo Miño. Informouse que segundo o escrito do Catastro ás comunidades que as súas terras incluidas na demarcación marítimo-terrestre pasaran automaticamente a ser de titularidade estatal .

Ante esta confiscación encuberta dos montes veciñais, as comunidades de montes afectadas no Baixomiño acordaron contestar á comunicación do catastro manifestándo a súa disconfirmidade dado que os montes veciñais en mán común son unha propiedade de carácter colectivo. A efectos xurídicos, os montes comunais non poden tratarse como se fosen titularidades privadas propiamente ditas, polo que os montes veciñais en mán común deben continuar no castastro como montes comunais indivisibles.

Ademais as comunidades de montes do Baixo Miño tamén acordaron convocar os partidos políticos galegos con representación nas Cortes Xerais do Estado, co fín de solicitarlles que presenten iniciativas parlamentares para a  que se modifique o artigo 9 da lei de Costas. Esta modificación debe orientarse non senso de que os montes veciñais en mán común non sexan considerados como montes de caracter privados  e para que na Constitución do Estado español se recoñeza a titularidade comunitaria como unha mais, distinta, pero igualdade coas titularidades públicas e privadas .

As comunidades de monte do Baixo Miño acordaron tamén solicitar unha reunión co Mancomunidade de concellos do Baixo Miño e cos alcaldes e alcaldesas da comarca para solicitarlles o seu apoio a defensa do monte veciñal e impulsar desde as súas forzas políticas as medidas parlamentares que aseguren que o monte veciñal siga sendo unha realidade viva e con futuro.